(English) The secret executive director of reading: executive functions

האם קריאה הינה משימה כה אינטואיטיבית וקלה לכולם? לרוע המזל לא! קריאה הינה פעולה מורכבת הכרוכה בתהליכים קוגניטיביים רבים ובעודה קלה ואינטואיטבית עבור מרבית האנשים, הרי שעבור אחרים ייתכן ומדובר בפעולה הטומנת בחובה קשיים גדולים. מסתבר כי ניתן להתגבר על קשיים אלו וזהו אחד הנושאים אותם אנו חוקרים במעבדתנו.

קראו את המאמר המצורף מאת ד"ר ציפי הורוביץ-קראוס

The secret executive director of reading: executive functions

  • What are they, how are they related to reading, reading difficulties and reading remediation?