גלריה: כנסים

The 10th Israeli Conference on Cognitive Research – February 2023

Nikolay Taran, and Carmel Gashri presenting their research projects.

Flux Congress on Developmental Neuroscience –  September 2022

Rola Farah, Tzipi Horowitz-Kraus, Nir Habouba, Raya Meri and Nikolay Taran presented their research projects in this event held in Universite la Sorbonne, Paris, France.

"Ask the brain scientist" – how do we read?, Online webinar for kids, in collaboration with Fumiko Hoeft from UCONN, December 2020

Interacting Brains, September 2020

 

Talk to Me, July 2020

 

Cognitive neuroscience society, May 2020 (virtual conference)


One conference focused on NeuroNicu, Orlando Feb 2020


Israel BME conference, Haifa, Feb 2020


ISCOP conference, Acre Feb 2020


Israel society for neuroscience conference, Elias Jan 2020


International Dyslexia association conference, Oregon, Nov 2019


Research day at the faculty, Nov 2019


Flux conference, NYC, Aug 2019


Talk at Kennedy Krieger institute, Maryland Aug 2019


 Israeli Human Neuroimaging Conference 2019

 ELSC, האוניברסיטה העברית בירושלים


הצגת תיזה – אוהד נחשון (מאי 2019)


שבוע אומנות ומוח, ירושלים (מרץ 2019)


מפגש קולגות פרופ' סקוט הולנד גב' הולי קונקל, סינסנטי ארה"ב (מרץ 2019)


Cognitive neuroscience society San Francisco USA, March 2019


SUNY, New York, Feb. 2019


 כנס ISFN 2018 באילת


הרצאת נשיא הטכניון דצמבר 2018


Flux, Max Planck Institution, Berlin, Aug 2018


Cognitive neuroscience society, Boston, Mar. 2018


כנס ISFN 2017 באילת


The Sweden Pediatric conference for literacy and media, Sweden, Nov. 2017