התרומה הקסומה של דימות תהודה מגנטית לחֵקֶר המוח הקורא

שמחים לפרסם את התרגום שלנו למאמר של פרו"פ נאדין גאאב בנוגע לשימוש בדימות מוח כדי לאפיין יכולת קריאה בילדים. המאמר פורסם במגזין "frontiers for Young Minds" -מגזין מדעי לילדים.

https://kids.frontiersin.org/he/articles/10.3389/frym.2020.00072-he