תפקיד יכולות ניהוליות בשפה אצל ילדים דוברי עברית: ההרשמה למחקר פתוחה!

מטרת המחקר הנה לבדוק את מעורבותן של יכולות ניהוליות בתהליך הקריאה ושיפור הקריאה בקרב ילדים בגילאי 8-12, עם יכולות קריאה תקינות ובקרב ילדים מתקשים.

לצפייה בסרטון המרכז לדימות מוחי בילדים:

https://www.youtube.com/watch?v=gq04qDv4eZc

למידע נוסף בנושא fMRI:

https://neuroimaging-center.technion.ac.il/iw/volunteer/