חשיבות האוריינות בפעוטות – ההרשמה למחקר פתוחה!

במסגרת המחקר אנו בוחנים את התפתחות השפה בקרב פעוטות בגילאי 2-3.5 שנים ואת הסנכרון המוחי בין האם לילד בעזרת EEG, תוך כדי פעילויות שונות סביב קריאת והשמעת סיפורים.