פעילויות נפלאות לזמן איכות עם הילדים!

Teaching Mindfulness To Kids: Mind In A Jar

  • פעילות לימוד על ערכים לילדים בגילאי גן – יוצרים לוח לכל ערך ומסדרים תחת כל ערך קטגוריות, כמו: עצמי, משפחה, רכוש, סביבה ותחת כל קטגוריה מציירים, מצרפים או מדביקים דברים שמתאימים לה (לפי הערך).
    דוגמה ללוח של הערך "כבוד":