(English) A Virtual Hug from Grandpa and Grandma

כמדענית החוקרת את התפתחות המוח תוך מתן דגש לפיתוח יכולות שפה וקריאה, אני עדה לחשיבותם הרבה של חשיפה אוריינית וסיפור סיפורים להתפתחות הילדים,  כבר החל מלידה. אינטראקציה אנושית וקשר עין, תוך קריאת סיפורים לילדים, מעוררת רשתות עצביות הקשורות לתשומת לב, שפה ודמיון במוח הצעיר אשר מהוות את הבסיס לרכישת קריאה עתידית. באופן אידיאלי, מורים, הורים וסבים הם מספרי הסיפורים של הילדים, המלווים את הפעילות הזו בחיבוק חם

https://fulbright.org.il/page/529     קרא את המאמר המלא כאן