זמן המסך של ילדים במהלך הסגר הראשון של מגיפת הקורונה – מחקר בקרב 12 מדינות ברחבי העולם

באופן לא מפתיע, עבור ילדים בוגרים יותר במהלך הסגר הראשון של מגיפת הקורונה, זמן המסך עלה. במחקר זה נבדק האם גם עבור ילדים צעירים יותר (שלהם לא היו מסגרות חינוכיות שהועברו דרך הזום) זמן המסך עלה. במהלך הסגר הראשון של מגיפת הקורונה נבדקו 2209 ילדים בגילאי 8-36 חודשים ב-36 מעבדות שונות בקרב 12 מדינות מרחבי העולם. במחקר דווח כי עבור ילדים אלו שהיו ללא דרישות חינוכיות מקוונות, זמן המסך עלה בסגר הראשון במגיפת הקורונה לעומת לפני הסגר. זמן המסך היה ארוך יותר עבור ילדים במדינות בהן הסגר היה ארוך יותר אך איננו מקושר למצב הסוציו-אקונומי של הילד. למרות זאת, זמן המסך במהלך הסגר עלה עם גיל הילד, זמן המסך של ההורה וגישת ההורה הכללית לגבי זמן מסך. תוצאות המחקר מראות את השפעת הסגר הראשון במהלך מגיפת הקורונה על זמן המסך של ילדים

Bergmann et al., 2022  :ניתן לקרוא את המאמר הלא בקישור