התפתחות השפה בקרב פעוטות במהלך הסגר הראשון של מגיפת הקורונה: תוצאות ראשוניות

 מראות כי התפתחות השפה בקרב פעוטות הואצה במהלך הסגר הראשון  ( Bergmann et al., 2022Kartushina et al., 2021) תוצאותיהם של שני מחקרים שבוצעו במהלך הקורונה

המחקר, שנערך בקרב 1000 משפחות ב-13 מדינות ברחבי העולם הראה כי למרות שלא הייתה אינטרקציה חברתית חיצונית, התפתחות השפה של הפעוטות לא הואטה. שיפור בהתפתחות השפה נצפה גם עבור פעוטות שנחשפו לזמן מסך ארוך יותר אך השיפור המירבי ביותר נצפה עבור פעוטות שהיו בעלי זמן חשיפה ארוך יותר לספרים

www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-MAGAZINE-1.10646763– ניתן לקרוא על כך בכתבה מעיתון הארץ

:ובשני מאמרים אקדמיים נוספים

Kartushina et al., 2021

Bergmann et al., 2022