הסגר הראשון במהלך מגיפת הקורונה כחלון לתהליך רכישת שפה: הקשר בין פעילויות הורה-ילד לרכישת אוצר מילים

במהלך מגיפת הקורונה נוצר מצב בו נסגרו מסגרות היום של הילדים בכל העולם. מצב זה שבו ילדים היו בבית עם הוריהם ללא מסגרות יום, סיפק הזדמנות ייחודית לבחון את הקשר בין פעילויות הורה-ילד לבין רכישת אוצר מילים והתפתחות השפה בקרב הילד. אוצר המילים של 1742 ילדים בגילאי 8-36 חודשים מ13 מדינות בעולם (12 שפות שונות) נבחן בתחילת ובסוף הסגר הראשון במהלך מגיפת הקורונה. (ממרץ עד ספטמבר 2020). בקרב ילדים שהיו בעלי זמן מסך מופחת, ושהוריהם הקריאו להם רבות, אוצר המילים גדל יותר לאחר הסגר (תוך התחשבות במצב הסוציו-אקונומי של הילד). בנוסף, הילדים רכשו אוצר מילים גדול יותר מהמצופה (בהתאם לנורמה הקיימת) במהלך הסגר: ייתכן כי ההורים היו מודעים יותר להתפתחות ילדיהם או שאכן אוצר המילים התפתח יותר בעקבות האינטרקציה במהלך הסגר

Katushina et al., 2022.: ניתן לקרוא את המאמר המלא