אימון קריאה לילדי כיתה א

אנו עורכים כעת מחקר עם כ-30 ילדים בגילאי 5-6 שנים (כיתה א'). מטרת המחקר היא לבדוק את ההשפעה של תוכנית אימון קוגניטיבית על פונקציות ניהוליות על יכולות הקריאה. המחקר כולל בחינה של יכולות קוגניטיביות שונות לאורך הזמן וכמו כן איסוף של נתונים התנהגותיים ודמוגרפיים. איסוף הנתונים החל בחודש מרץ 2022 וכעת הנתונים נבחנים לקראת ביצוע אנליזה סטטיסטית