אימון קריאה בילדים עם דיסלקציה

מטרת הפרוייקט היא לבחון את ההשפעה של אימון קריאה על המעגלים הניורוקוגניטיביים התומכים ביכולות ניהוליות אצל ילדים עם דיסלקציה.

תקציר התוצאות: לאחר 4 שבועות של אימוני קריאה, אותות fMRI BOLD עברו מהמיספרה שמאלית להימספרה ימנית אצל ילדים עם דיסלקציה.

לקריאה נוספת:

Horowitz-Kraus, T., Vannest, J. J., Kadis, D., Wang, Y., & Holland, S. (2014). Reading acceleration training changes brain circuitry in children with reading difficulties. Brain and Behavior, 4(6), 886–902. doi: 10.1002/brb3.28

https://neuroimaging-center.technion.ac.il/iw/reading-acceleration-training-changes-brain-circuitry-in-children-with-reading-difficulties/