קישוריות מבנית ותפקודית הקשורות לליקויי קריאה, אצל ילדים עם בעיות פסיכיאטריות

מטרת המחקר היא לאפיין את הקישוריות המבנית והתפקודית הקשורות לליקויי קריאה, אצל ילדים עם בעיות פסיכיאטריות.

תקציר התוצאות: נתוני הדימות המוחי שלנו מדגימים שילדים עם הפרעות התפתחותיות, נוירולוגיות או פסיכיאטריות מראים על לקות נוירולוגית  הקשורה לקשיי הקריאה שלהם.

לקריאה נוספת:

Horowitz-Kraus, T. All roads lead to Rome? Distinct neural circuits in different developmental disorders are related to reading difficulties in children. Brain Disorders and Therapy. DOI: 10.4172/2168-975x.1000197